Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, en de uitvoering daarvan, zijn de Algemene Voorwaarden voor de Groothandel in Bloemkwekerijprodukten van toepassing, zoals opgesteld door de VGB en gedeponeerd bij de K.v.K te Amsterdam, Nederland, onder nummer 40596609. Deze voorwaarden worden u op verzoek kosteloos toegezonden.