Voorwaarden

Duflor icon

Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten alsmede op de uitvoering daarvan zijn de Algemene Voorwaarden voor de Groothandel in Bloemkwekerijprodukte van toepassing zoals opgesteld door de VGB en gedeponeerd bij de KvK ( =IHK) Amsterdam onder nummer 40596609 . Deze voorwaarden worden u op eerste verzoek kosteloos toegezonden.